Trường hợp nào được nhập hai vụ án hành chính thành một vụ để giải quyết?

Hộ gia đình ông A và hộ gia đình ông B có tranh chấp ranh giới thửa đất giữa hai gia đình. Quá trình giải quyết, Chủ tịch UBND quận C ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất tranh chấp của ông A. Ông A khởi kiện yêu …

Xem ngayTrường hợp nào được nhập hai vụ án hành chính thành một vụ để giải quyết?

[Godaddy] Khắc phục “Có lỗi khi xử lý giao dịch của bạn. Vui lòng xác minh thông tin thanh toán của bạn hoặc sử dụng mẫu thanh toán thay thế”.

Bạn không thể hoàn tất đơn hàng của mình trên Godaddy vì bước thanh toán cuối cùng luôn báo lỗi “Có lỗi khi xử lý giao dịch của bạn. Vui lòng xác minh thông tin thanh toán của bạn hoặc sử dụng mẫu thanh toán thay thế” mặc dù tài khoản của bạn còn tiền …

Xem ngay[Godaddy] Khắc phục “Có lỗi khi xử lý giao dịch của bạn. Vui lòng xác minh thông tin thanh toán của bạn hoặc sử dụng mẫu thanh toán thay thế”.