Điều quan trọng nhất bạn đã học được trong cuộc sống là gì ?

1. Không bao giờ hy sinh ba thứ: gia đình, trái tim và phẩm giá của bạn. 2. Rèn luyện như bạn chưa bao giờ thắng, và thực hiện như bạn chưa bao giờ thua. 3. Không có mác giá cho sự tự tin. Cách duy nhất để có được nó là không biện hộ. 4. …

Xem ngayĐiều quan trọng nhất bạn đã học được trong cuộc sống là gì ?