Cách tốt nhất để cải thiện cuộc sống là gì ?

Hãy trả lời câu hỏi đó bằng một câu chuyện như sau.

Hai người đàn ông đến thăm một thiền sư.

Người đàn ông đầu tiên nói: “Tôi đang nghĩ đến việc chuyển đến thị trấn này. Không biết nơi đây như thế nào?”.

Thiền sư hỏi: “Thị trấn cũ của bạn như thế nào?”.

Người đàn ông đầu tiên trả lời: “Thật kinh khủng. Mọi người đều đáng ghét. Tôi ghét nó”.

Thiền sư nói: “Thị trấn này cũng giống như vậy. Tôi không nghĩ bạn nên chuyển đến đây”.

Người đàn ông đầu tiên rời đi và người đàn ông thứ hai bước vào. Người đàn ông thứ hai nói: “Tôi đang nghĩ đến việc chuyển đến thị trấn này. Không biết nơi đây như thế nào?”

Thiền sư hỏi: “Thị trấn cũ của bạn như thế nào?”

Người đàn ông thứ hai trả lời: “Thật tuyệt vời. Mọi người đều thân thiện và tôi rất vui”.

Thiền sư nói: “Thị trấn này cũng giống như vậy. Tôi nghĩ bạn sẽ thích ở đây”.

Trong cuộc sống không có rắc rối thật sự và cơ hội thật sự. Những gì xảy ra với chúng ta là cách chúng ta phản ứng với nó như thế nào.

10% cuộc đời bạn là những gì xảy ra với bạn. 90% còn lại là cách bạn phản ứng với nó

Phần lớn niềm hạnh phúc hay sự khổ đau của chúng ta phụ thuộc vào thái độ, chứ không phụ thuộc vào điều kiện. Nếu chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có, luôn luôn than vãn kêu ca, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc.

1 thought on “Cách tốt nhất để cải thiện cuộc sống là gì ?

Comments are closed.