Trường hợp nào được nhập hai vụ án hành chính thành một vụ để giải quyết?

Hộ gia đình ông A và hộ gia đình ông B có tranh chấp ranh giới thửa đất giữa hai gia đình. Quá trình giải quyết, Chủ tịch UBND quận C ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất tranh chấp của ông A. Ông A khởi kiện yêu …

Xem ngayTrường hợp nào được nhập hai vụ án hành chính thành một vụ để giải quyết?