[Godaddy] Khắc phục “Có lỗi khi xử lý giao dịch của bạn. Vui lòng xác minh thông tin thanh toán của bạn hoặc sử dụng mẫu thanh toán thay thế”.

Bạn không thể hoàn tất đơn hàng của mình trên Godaddy vì bước thanh toán cuối cùng luôn báo lỗi “Có lỗi khi xử lý giao dịch của bạn. Vui lòng xác minh thông tin thanh toán của bạn hoặc sử dụng mẫu thanh toán thay thế” mặc dù tài khoản của bạn còn tiền …

Xem ngay[Godaddy] Khắc phục “Có lỗi khi xử lý giao dịch của bạn. Vui lòng xác minh thông tin thanh toán của bạn hoặc sử dụng mẫu thanh toán thay thế”.