Chỉ số IQ của Adolf Hitler là bao nhiêu?

Bản thân Hitler chưa bao giờ được kiểm tra IQ, mặc dù vậy, một số người ước tính chỉ số IQ của ông ta khoảng 140.

Tòa án quốc tế Nurnberg là nơi xét xử những tên phát xít Đức vì tội ác chống lại loài người trong Thế chiến II. Gustave Gilbert, một nhà tâm lý học người Mỹ, người đã đo chỉ số thông minh của 21 bị cáo là những lãnh đạo của Đức Quốc Xã trong phiên tòa ở Nuremberg vào năm 1945. Điểm số như sau:

 1. Karl Doenitz – 138
 2. Hans Frank – 130
 3. Wilhelm Frick – 124
 4. Hans Fritzsche – 130
 5. Walter Funk – 124
 6. Herman Goering – 138
 7. Rudolf Hess – 120
 8. Alfred Jodl – 127
 9. Ernst Kaltenbrunner – 113
 10. Wilhelm Keitel – 129
 11. Đảm bảo von Neurath – 123
 12. Fritz von Papen – 134
 13. Erich Raeder – 134
 14. Joachim von Ribberntrop – 129
 15. Alfred Rosenberg – 127
 16. Fritz Saukel – 118
 17. Hjalmar Schacht – 143
 18. Baldur von Schirach – 130
 19. Arthur Seyss-Inquart – 141
 20. Albert Speer – 128
 21. Julius Streicher – 106

Xếp loại IQ:

Chỉ số IQ dưới 85, thuộc loại thấp (tỉ lệ 16%)
Chỉ số IQ từ 85 – 115, thuộc loại bình thường (tỉ lệ 68%)
Chỉ số IQ từ 115 – 130, thuộc loại thông minh (tỉ lệ 14%)
Chỉ số IQ từ 130 – 145, thuộc loại rất thông minh (tỉ lệ 2%)
Chỉ số IQ từ 145 trở đi, thiên tài hoặc cận thiên tài (tỉ lệ 0.1%)

Như vậy, những lãnh đạo của Đức Quốc Xã hầu hết thuộc vào nhóm người thông minh. Hitler kiểm soát tất cả những người này nên có lẽ ông ta là người giỏi nhất trong số họ, có nghĩa IQ của ông ta rơi vào khoảng 140.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chỉ số IQ cao cũng khó có thể tránh được sai lầm. Tính cách ảnh hưởng đến con người vượt trội hơn chỉ số IQ. Có thể liệt kê nhiều bộ óc lỗi lạc nhưng khiếm khuyết về nhân cách như Bobby Fisher, Jimmy Carter, v.v. khiến cuối cùng họ không thể phát huy hết tiềm năng của mình. Có lẽ chính sự ngạo mạn đã hạ bệ Hitler hơn bất cứ thứ gì khác.