Điều quan trọng nhất bạn đã học được trong cuộc sống là gì ?

1. Không bao giờ hy sinh ba thứ: gia đình, trái tim và phẩm giá của bạn.

2. Rèn luyện như bạn chưa bao giờ thắng, và thực hiện như bạn chưa bao giờ thua.

3. Không có mác giá cho sự tự tin. Cách duy nhất để có được nó là không biện hộ.

4. Những người xung quanh có thể ảnh hưởng đến quan điểm của bạn về cuộc sống. Hãy tìm những người có cùng chí hướng, hỗ trợ bạn và truyền cảm hứng để bạn trở nên tốt nhất.

5. Bất kể những gì bạn đã đạt được, sẽ luôn có người tốt hơn bạn.

6. Mục tiêu của bạn trong cuộc sống này không phải là cạnh tranh với người khác. Đó là việc đạt được tiềm năng của chính bạn và đi trên con đường của riêng bạn.

7. Mọi người không thể đọc được suy nghĩ của bạn. Đừng mong đợi mọi người đoán được suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Chỉ cần nói với họ.

8. Đừng sợ sự khác biệt, đó là tài sản của bạn.

9. Không phải ai cũng thích bạn và điều đó không sao cả.

10. Những gì người khác nghĩ về bạn không phải là việc của bạn.

11. Bất cứ điều gì đang khiến bạn lo lắng hoặc đau đớn lúc này sẽ không khiến bạn lo lắng và đau đớn mãi mãi.

12. Bạn là ai trong quá khứ không quyết định bạn sẽ là ai trong tương lai.