8 cách để cải thiện sự tập trung của bạn

1. Tăng dần: Hãy coi tâm trí của bạn giống như cơ bắp. Bắt đầu với khoảng thời gian thấp nhất mà bạn có thể tập trung sau đó tăng dần. 2. Loại bỏ phiền nhiễu: Làm bất cứ điều gì cần thiết như đặt nút tai, tắt chuông thông báo điện thoại để không gián đoạn sự …

Xem ngay8 cách để cải thiện sự tập trung của bạn