Cách tốt nhất để cải thiện cuộc sống là gì ?

Hãy trả lời câu hỏi đó bằng một câu chuyện như sau. Hai người đàn ông đến thăm một thiền sư. Người đàn ông đầu tiên nói: “Tôi đang nghĩ đến việc chuyển đến thị trấn này. Không biết nơi đây như thế nào?”. Thiền sư hỏi: “Thị trấn cũ của bạn như thế nào?”. …

Xem ngayCách tốt nhất để cải thiện cuộc sống là gì ?