Sự khác biệt giữa một người có học thức, một người thông minh và một thiên tài là gì ?

Những người có học thức đều học giỏi. Họ ghi nhớ khóa học của mình và có thể trả lời các câu hỏi thuộc loại “học thuật”. Họ học tốt ở trường trung học, đôi khi ngay cả khi học đại học và thường là trong thế giới thực, nhưng họ chỉ tuân theo các quy tắc …

Xem ngaySự khác biệt giữa một người có học thức, một người thông minh và một thiên tài là gì ?